سخنان مهم سرلشکر فیروزآبادی درمورد گروه تروریستی داعش

سرلشکر “حسن فیروزآبادی” رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: داعش جرات نزدیک شدن به مرزهای ایران را ندارد و در صورت نزدیک شدن به 40 کیلومتری مرزهای ایران نابود خواهد شد.