پیام سرلشکر فیروز‌آبادی به نخبگان آمریکا

سردار سرلشکر سیدحسن فیروز‌آبادی در این پیام با اشاره به اینکه غرب و تمدن لیبرال دمکراسی آن دچار حلقه معیوب شده است، تاکید کرد: امروز امریکا و غرب در افغانستان، پاکستان، لیبی و سوریه همسو با سران القاعده عمل می‌کنند و در واقع سیاست خارجی امریکا پشتیبان القاعده است.
درادامه این پیام به نقل از فارس می آید:

غرب و تمدن لیبرال دمکراسی آن دچار حلقه معیوب شده است و تصمیمات عجولانه دولت‌های غربی همه در این حلقه به عنوان فیدبک مثبت عمل می‌کنند یعنی اینکه هر چاره‌ای می‌اندیشند بحران‌ها را تشدید می‌کنند و هر سیستمی که دچار این اشکال اساسی بشود سقوط‌ش حتمی است.

آغاز این مرحله بر می‌گردد به سال‌های اول دهه ۹۰ میلادی که سران مرتجع و صهیونیست مسیحی امریکا و انگلیس برنامه‌ریزی جنگ علیه مسلمانان را در دستور کار قرار داده‌اند. آنها بنیادگراهای منطقه را که در افغانستان خودشان به بهانه جنگ با کمونیزم پرورش داده بودند به کار گرفتند و با بهانه تروریسم القاعده، مسلمانان را متهم به تروریسم کردند و جنگ‌های پر هزینه و ظالمانه و نابودکننده را علیه افغانستان و عراق به راه انداختند.

هزینه‌های سنگین مالی و بحران‌های روحی اخلاقی و جسمی در این جنگ‌ها به جان غرب افتاد و پس از سال‌ها جنگ بی‌فایده و کشتار عظیم و تخریب وسیع زیربناها، پای در گل در باطلاق جنگ‌هایی که خود برافروختند فرو رفتند.

صهیونیست‌های غاصب فلسطین که از اول در پشت این طرح خطرناک بودند مرتبا دولت‌های امریکا، انگلیس و دولت‌های اروپا را تحت فشار مضاعف قرارداده بودند و نهایت این شد که پول مالیات مردم در غرب، هزینه هوس‌های نامعقول صهیونیست‌ها و نفوذی‌هایشان در حکومت‌های غرب شد. مرحوم پاپ فقید در آخرین روزهای عمرش اعلام کرد غرب به زودی دچار عذاب الهی خواهد شد.

و دیری نخواهد پایید که ابتدا بحران اقتصادی مهم‌ترین شاخص تمدن غرب پائین کشید و به دنبال آن تصمیمات غلط بحران‌های اجتماعی و صدها بحران ناخواسته دیگر را بوجود آورد.

و امروز دستگاه سیاسی و حکومتی غرب خود نیز در این گرداب دست و پا می‌زنند. تنها راه دلسوزان و نخبگان در آمریکا و غرب برای خروج از این حلقه معیوب که سرانجامش سقوط و مرگ است بازگشت به حق و دمکراسی متکی به آرای مردم است. شاید خود مردم بهتر بتوانند راه نجات را پیدا کنند.

بنابراین، روش استکباری سرکوب حرکت‌های مردمی در غرب را بایستی به کنار بگذارند و اجازه بدهند حرکت‌های مردمی مسیر تکاملی خود را طی کنند، شاید برای آنها فرجی پیدا شود.

پایان دادن به سیاست جنگ طلبانه و خروج نیروهای اشغالگر و پایان حمایت از تروریسم و نادیده گرفتن حقوق بشر و کنار گذاشتن لیبرال دمکراسی متکی به آرای ابر سرمایه‌داران و زورگویان شاید بتواند غرب را از این عذاب الهی که در آن گرفتار است تخفیفاتی حاصل آید.

یکی از شاخص‌های کسب طرح جنگ‌طلبانه غرب علیه مسلمانان که امروز آشکار شده است این است که آنها به بهانه پایان دادن به تروریسم القاعده، جنگ را آغاز کردند و امروز امریکا و غرب در افغانستان، پاکستان، لیبی و سوریه همسو با سران القاعده عمل می‌کنند و در واقع سیاست خارجی امریکا پشتیبان القاعده است و برای آنها راه باز می‌کند و تروریست‌های القاعده پیشروان جنگ امریکا علیه مسلمانان در کشورهای منطقه هستند و رفت و آمدهای پی‌در پی مسئول سیاست خارجی آمریکا و انگلیس با سران القاعده و پشتیبانی مالی آنها بر همگان آشکار است.

من به نخبگان امریکا و غرب هشدار می‌دهم که جلوی این تحرکات را بگیرید و این سیستم معیوب را درمان کنند و اگر نه گرداب همان و غرق شدن همان.