رسانه مجازی سردار سرافراز ایران سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن آقایی فیروزآبادی – برای حفظ و نشر آثار پس از فوت سردار به منظور زنده نگهداشتن یاد و خاطره ایشان و آشنایی عموم با ابعاد شخصیتی ایشان و حفظ و نشر آثار به جا مانده فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف رسانه مجازی جمع‌آوری، حفظ و نگهداری و نشر آثار مرتبط با ایشان است.